Psychologie úspěchu a NLP I.

Psychologie úspěchu a NLP I.
Psychologie úspěchu a NLP I.
Termín: 01.04 - 02.04 2019

 

Seznámení se s Neurolingvistickým programováním (NLP) je inspirativní pro zlepšení komunikačních vztahů na všech úrovních, k rozlišení podstatného od nepodstatného, k prohloubení systémového myšlení a k rozvoji osobních dovedností.

Využití metod NLP rozšiřuje možnosti pro vedení lidí, týmů a pro zkvalitnění procesů řízení.

Výcvik je sestaven tak, aby všichni, komu je oblast NLP zatím nová, názorným způsobem získali základní znalosti a dovednosti o této metodě a mohli je okamžitě používat a rozvíjet. Naši absolventi používají NLP pro zkvalitňování rozhodování , zvýšení sebedůvěry, sebeprezentaci a motivaci.

Trénink zvyšuje schopnost vnímat jemné mimoslovní signály partnera v komunikaci a pružně tak přizpůsobovat další průběh komunikace. Je vytvořen na základě dosud v ČR málo známých poznatků v oblasti psychologie vlivu a bourá některé rozšířené mýty populární psychologie.

Neurolingvistické programování je vhodné i pro profesionály, kteří chtějí nadále zvyšovat stupeň svého vlivu a úspěchu. Zároveň je určeno všem, kteří nechtějí nést odpovědnost za zbytečné omyly při jednání, které mají za následek chybná rozhodnutí s dalekosáhlými důsledky. Přispívá k rozvoji EQ – emoční inteligence.

Jedná se o zážitkový výcvikový kurz.
 

Cílem kurzu je:                                                                                 Obsah kurzu:
 • získat klíčové znalosti z oblasti psychologie úspěchu - NLP
 • Úvod do NLP, Vznik a základy NLP
 • zvýšit schopnost vyrovnávat se s neustále náročnějšími požadavky
 • Základní nástroje a dovednosti NLP pro budování vztahů a EQ
 • provádět efektivnější rozhodnutí
 • Řešení situací, s kterými jste si dosud nevěděli rady
 • rychle rozvíjet schopnosti potřebné pro úspěch v libovolné oblasti
 • Slovní a oční klíče k myšlenkám druhých
 • lépe využívat skryté možnosti lidské psychiky a účinněji využívat myšlení EQ - emoční inteligenci
 • Sebepoznání, kladení otázek - otázkologie
 • orientovat se v oblastech, které jsou pro Vás důležité
 • Bez čeho neexistuje správná komunikace a pozitivní vliv?
 • vyznat se jasněji v myšlenkách druhých lidí
 • Proč lidé ve vašem okolí jednají, tak jak jednají?
 • zajistit soulad s nejbližšími, kolegy i dalšími lidmi
 • Metaprogramy - co je za tím, co lidé říkají a jak toho můžete využít
 • vytvářet a udržovat vztahy vzájemné důvěry a pochopení
 • Sebemanagement a nástroje efektivního jednání, stanovování správných a motivujících cílů
 • být flexibilní a nenechat se manipulovat
 • Autohypnózou k řešení, motivování k akci – tipy pro rozvoj EQ
 
 • Odhalování hodnot a motivace (tipy pro partnerské vztahy)
 
 • Umění naslouchat lidem
 
 • Jak optimálně využívat mimoslovní komunikaci?
 
 • Jak jasně předávat informace druhým?

Časový harmonogram: 9 - 17 hod.

 

Místo konání: Praha 10 - Malešice, Počernická 272/96 (učebna CETROS) ukázat na mapě
Počet hodin: 16 (vyučovací hodiny)
Cena obsahuje: kurzovné, studijní materiál, pitný režim
Zbývá 14 volných míst

VÝHODNÉ BALÍČKY

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace